Klassisk Homeopati

Homeopati är en alternativför dig som förväntar sig attnå friskare liv.
Den alternativa terapingrundades i slutet av 1700-talet av en tysk medicinskläkare Samuel Hahnemann.Han letade efterbiverkningsfria medel för sinaegna barn. Själva principenatt ,, lika botar lika" grundadesredan i gamla Grekland av läkekonstens fader -Hippokrates.Klassisk homeopati är:
- en över 200-årigvälbeprövad medicinskbehandlingsform somstimulerar kroppens egenförmåga till självläkning.
- enligt WHO, den snabbastväxande formen avalternativmedicin i världen.
- en biverkningsfri medicinskmetod.
- individanpassad ochholistisk.

KONTAKTA MIG